................................................قیمت خطوط اختصاصی 50001..............................................

 

شماره

کاربران

نمایندگان

درخواستی ( ريال )

غیردرخواستی(ريال )

درخواستی ( ريال )

غیردرخواستی ( ريال)

15 رقمی

120.000

90.000

100.000

70.000

14 رقمی

250.000

200.000

150.000

120.000

13 رقمی

750.000

700.000

600.000

550.000

12 رقمی

1.350.000

1.300.000

1.200.000

1.115.000

11 رقمی

2.550.000

2.500.000

2.400.000

2.350.000

10 رقمی

3.650.000

3.600.000

3.500.000

3.450.000

9 رقمی

4.650.000

4.600.000

4.550.000

4.500.000

8 رقمی

7.370.000

5.260.000

7.180.000

5.130.000

7 رقمی

26.320.000

26.320.000

25.650.000

25.650.000

6 رقمی

43.870.000

43.870.000

42.750.000

42.750.000

 

 

..................................................قیمت خطوط اختصاصی 1000..................................................

 

شماره

کاربران

نمایندگان

درخواستی ( ريال )

غیردرخواستی (ريال)

درخواستی ( ريال )

غیردرخواستی ( ريال )

14 رقمی

610.000

310.000

580.000

290.000

13 رقمی

870.000

440.000

830.000

420.000

12 رقمی

2.160.000

1.080.000

2.100.000

1.050.000

11 رقمی

3.050.000

1.510.000

2.900.000

1.450.000

10 رقمی

6.900.000

2.160.000

6.600.000

2.070.000

9 رقمی

10.400.000

5.180.000

9.900.000

4.950.000

8 رقمی

44.000.000

18.000.000

42.000.000

16.500.000

 

.......................................................قیمت خطوط اختصاصی 3000..................................................

 

شماره

کاربران

نمایندگان

درخواستی ( ريال )

غیردرخواستی (ريال)

درخواستی ( ريال )

غیر درخواستی ( ريال )

14 رقمی

240.000

240.000

230.000

230.000

12 رقمی

1.050.000

1.050.000

920.000

920.000

10 رقمی

1.380.000

1.380.000

1.140.000

1.140.000

9 رقمی

با هماهنگی

با هماهنگی

با هماهنگی

با هماهنگی

8 رقمی

با هماهنگی

با هماهنگی

با هماهنگی

با هماهنگی

 

.......................................................قیمت خطوط اختصاصی 2000..................................................

 

شماره

کاربران

نمایندگان

درخواستی ( ريال )

غیردرخواستی(ريال)

درخواستی ( ريال )

غیر درخواستی ( ريال )

14 رقمی 400.000 - 300.000 -

12 رقمی

با هماهنگی

1.150.000

با هماهنگی

1.100.000

10 رقمی

با هماهنگی

3.300.000

با هماهنگی

3.250.000

9 رقمی

با هماهنگی

4.950.000

با هماهنگی

4.900.000

8 رقمی

با هماهنگی

12.500.000

با هماهنگی

12.000.000

 

 

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت تهران

​​​

نوع شماره

 

کاربران 

(ريال)

 

نمایندگان 

(ريال)

شماره متناظر 8 رقمی(XXXXXXXX9821)

260.000 260.000

شماره متناظر 6 رقمی(9821XXXXXX)

2.300.000 2.100.000

شماره متناظر 3 رقمی(9821XXX)

4.800.000 4.600.000

شماره غیرمتناظر 8 رقمی(متناظر شهرستان)

(XXXXXXXX9821000)

300.000 300.000
 

قیمت خطوط اختصاصی با تلفن ثابت باید توسط اپراتور استعلام گردد.

 

 

 

 

خطوط اختصاصی پیامک -تعرفه خطوط کاربر- تعرفه خطوط نماینده

راه ارتباطی

 

[title]

تمامی کالا ها و خدمات این فروشگاه ، برحسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.