................................................قیمت خطوط اختصاصی 50001..............................................

 

شماره

کاربران

نمایندگان

درخواستی ( ریال )

درخواستی ( ريال)

15 رقمی

770.000

740.000

14 رقمی

870.000

840.000

13 رقمی

1.920.000

1.840.000

12 رقمی

3.840.000

3.670.000

11 رقمی

7.680.000

7.350.000

10 رقمی

11.520.000

11.000.000

9 رقمی

15.350.000

14.650.000

8 رقمی

33.580.000

32.050.000

 

 

..................................................قیمت خطوط اختصاصی 1000..................................................

 

شماره

کاربران

نمایندگان

درخواستی ( ريال )

غیردرخواستی (ريال)

درخواستی ( ريال )

غیردرخواستی ( ريال )

14 رقمی

710.000

310.000

680.000

290.000

13 رقمی

870.000

440.000

830.000

420.000

12 رقمی

2.160.000

1.080.000

2.100.000

1.050.000

11 رقمی

3.050.000

1.510.000

2.900.000

1.450.000

10 رقمی

6.900.000

2.160.000

6.600.000

2.070.000

9 رقمی

10.400.000

5.180.000

9.900.000

4.950.000

8 رقمی

44.000.000

18.000.000

42.000.000

16.500.000

 

.......................................................قیمت خطوط اختصاصی 3000..................................................

 

شماره

کاربران

نمایندگان

درخواستی ( ريال )

غیردرخواستی (ريال)

درخواستی ( ريال )

غیر درخواستی ( ريال )

14 رقمی

240.000

240.000

230.000

230.000

12 رقمی

1.050.000

1.050.000

920.000

920.000

10 رقمی

1.380.000

1.380.000

1.140.000

1.140.000

9 رقمی

با هماهنگی

با هماهنگی

با هماهنگی

با هماهنگی

8 رقمی

با هماهنگی

با هماهنگی

با هماهنگی

با هماهنگی

 

.......................................................قیمت خطوط اختصاصی 2000..................................................

 

شماره

کاربران

نمایندگان

درخواستی ( ريال )

غیردرخواستی(ريال)

درخواستی ( ريال )

غیر درخواستی ( ريال )

14 رقمی 400.000 - 300.000 -

12 رقمی

با هماهنگی

1.150.000

با هماهنگی

1.100.000

10 رقمی

با هماهنگی

3.300.000

با هماهنگی

3.250.000

9 رقمی

با هماهنگی

4.950.000

با هماهنگی

4.900.000

8 رقمی

با هماهنگی

12.500.000

با هماهنگی

12.000.000

 

 

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت تهران

​​​

نوع شماره

 

کاربران 

(ريال)

 

نمایندگان 

(ريال)

شماره متناظر 8 رقمی(XXXXXXXX9821)

260.000 260.000

شماره متناظر 6 رقمی(9821XXXXXX)

2.300.000 2.100.000

شماره متناظر 3 رقمی(9821XXX)

4.800.000 4.600.000

شماره غیرمتناظر 8 رقمی(متناظر شهرستان)

(XXXXXXXX9821000)

300.000 300.000
 

قیمت خطوط اختصاصی با تلفن ثابت باید توسط اپراتور استعلام گردد.

 

 

 

 

خطوط اختصاصی پیامک -تعرفه خطوط کاربر- تعرفه خطوط نماینده

راه ارتباطی

 

[title]

تمامی کالا ها و خدمات این فروشگاه ، برحسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.